9/9


Filco d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh uporabnikovih osebnih podatkov. Osebne podatke pridobljene kot posledica kupoprodajnega odnosa, povpraševanja ali pridobljene s soglasjem s pomočjo registracijskega formularja spletne prodajalne bo skrbno varoval v skladu z zakonodajo in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot za uspešno izvajanje storitev naročenih preko spletne trgovine, morebitne nagradne igre in z dovoljenjem uporabnika tudi za namene direktnega trženja ali navsezadnje za obveščanje o vzdrževanju, novostih opreme in proizvodov v lasti uporabnika.

Da bi skladno z zakonom preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili točnost podatkov in zagotovili njihovo ustrezno rabo, uporabljamo ustrezna organizacijska ter tehnološka sredstva. V skladu z zakonodajo bomo hranili izdane račune za opravljene nakupe ter s tem obvezne podatke (ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefonske številke, mobilni telefon ter pri pravnih osebah še naziv in davčno številko podjetja).

Za uporabnika preklic registracije pomeni popolno prekinitev nakupovanja, sodelovanja v nagradnih igrah in prejemanja informativnih sporočil. Spletna trgovina gourmetshop.si lahko vsebuje povezave na druge spletne vire, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Filco d.o.o., zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Filco d.o.o. ne prevzema nobene krivde za napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju registracijskega formularja spletne prodajalne.

O morebitnih spremembah izjav in pravil spletne trgovine vas bomo obveščali preko elektronske pošte navedene ob registraciji. Veljavna verzija pa bo prav tako objavljena na tej strani.


Uporabniki zbirke osebnih podatkov

Uporabniki podatkov so odgovorne osebe podjetja Filco d.o.o. Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in uporabe podatkov ali želje po dodatnih informacijah vam bo odgovorila odgovorna oseba.


Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Družba Filco d.o.o. osebne podatke med drugim obdeluje v naslednjih primerih:

 • če se na nas obrnete neposredno, na primer prek spletne strani gourmetshop.si ali prek telefonske linije in zahtevate informacije naših o izdelkih in storitvah,
 • če kupite izdelek ali storitev neposredno od nas,
 • če se odzovete na naše akcije neposrednega trženja, na primer če izpolnite odzivno kartico ali vnesete podatke na eni od naših spletni strani,
 • če nam vaše osebne podatke posredujejo pooblaščeni trgovci ali druge tretje osebe,
 • če so podatki o vaši opremi poslani družbi Filco d.o.o., medtem ko je vaša oprema v popravilu pri pooblaščenem serviserju ali trgovcu,
 • če pridobimo vaše osebne podatke iz drugih virov (na primer od komercialnih posrednikov naslovov).

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestimo o varstvu osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, nam osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika.

Vljudno vas prosimo, da nam pomagate ohranjati ažurnost podatkov tako, da nam sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov ali preferenc.

Katere podatke o vas lahko zbiramo?

Prek različnih storitev in kontaktnih kanalov, opisanih v tem obvestilu, se lahko o vas zbirajo naslednje vrste podatkov:

 • Kontaktni podatki: ime, naziv, začetnice, naslov, telefonske številke, elektronski naslov, številka faksa.
 • Osebni podatki: datum rojstva, izbran način plačila, izbran kontaktni kanal, identifikacijska številka opreme, ime družbe, matična in davčna številka družbe.
 • Interesi: podatki o vaših interesih, ki vas zanimajo, glede na področje kulinarike.
 • Uporaba spletne strani in komunikacije: način, na katerega uporabljate naše spletne strani in/ali odpirate oziroma posredujete naša sporočila, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje (naš Pravilnik o uporabi piškotkov je dostopen na spletni povezavi, ki določa podrobnosti).
 • Podatki o prodaji in servisiranju: podatki o nakupih, identifikacija stranke in številka pogodbe, podpora in servisiranje, vključno s pritožbami in zahtevki.
 • Podatki o zgodovini stranke: stopnja zadovoljstva stranke, prejete ponudbe, podatki o nakupu, vključno z modelom, konfiguracijo, datumom nakupa, datumom naročila, datumom dobave, navedeno ceno, podatki o garanciji, preostalo vrednostjo, podatki o pogodbi, (na primer način plačila, trajanje zakupa, hipoteka), podatki o nakupu rezervnih delov, podatki, pridobljeni med obiskom (na primer zahteve, podatki o posvetovanju, odgovornem prodajnem svetovalcu), zgodovina akcij/odzivi na kampanje, sodelovanje na dogodkih (lokacija, družba), zgodovina pritožb, zgodovina storitev.
 • Uporaba naprav in storitev: kako uporabljate aparate, opremo in storitve.
 • Podatki o opremi: podatki o lastnostih in trenutnih nastavitvah vaših aparatov in opreme.
 • Tehnični podatki o surovinah, aparatih in opremi: nastavitve, serijske številke, loti, roki trajanja.
 • Podatki o lokaciji aparatov in opreme: lokacija vaše opreme.


Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zgoraj navedena uporaba vaših podatkov je dovoljena na podlagi prava EU o varstvu osebnih podatkov in na podlagi naslednjih poglavitnih pravnih podlag :

 • če ste privolili v uporabo (izročili smo vam obrazec za privolitev v zvezi s katerokoli tovrstno uporabo, svojo privolitev pa lahko prekličete);
 • kadar je to potrebno za sklenitev ali izvajanje naše pogodbe z vami;
 • kadar moramo vaše podatke uporabiti za izpolnjevanje naših zakonitih obveznosti;
 • kadar vaše podatke uporabljamo za zagotavljanje zakonitega interesa, naši razlogi za uporabo pa prevladajo nad poseganjem v vaše pravice do varstva podatkov (naši zakoniti interesi vključujejo raziskave in razvoj izdelkov in storitev, povezanih s proizvodi);
 • kadar je to potrebno, da se branimo pred zahtevkom ali uveljavljamo zahtevek zoper vas ali tretjo osebo.

Določeni načini uporabe so dovoljeni tudi na drugih pravnih podlagah; v tem primeru bomo to podlago navedli in vam jo sporočili takoj, ko bo mogoče oziroma ko se bomo z njo seznanili.


Kako so lahko podatki o vas uporabljeni?

Uporaba osebnih podatkov mora v skladu s pravom EU temeljiti na eni od predvidenih pravnih “podlag”. Za vsako uporabo osebnih podatkov, ki je opredeljena v tem obvestilu, moramo navesti pravno podlago na kateri vršimo uporabo. Pravno podlago, ki jo uporabimo za utemeljitev uporabe vaših podatkov, navajamo poleg posamezne uporabe.


Podpora strankam in trženje, odziv na povpraševanja ter za pošiljanje novic in ponudb

Filco d.o.o. zbira kontaktne podatke, osebne informacije, podatke o interesih, podatke o uporabi spletne strani, komunikacijah, zgodovini stranke, kot tudi podatke o uporabi naprav in storitev, lahko tudi podatke o prodaji in servisiranju. Z vašim privoljenjem bomo ustvarili vaš individualni profil s pomočjo statističnega postopka in vam poslali personalizirane ponudbe. Privolitev za trženje, vključno s kanali in analitičnimi orodji, je mogoče kadarkoli preklicati z učinkom za naprej. Stranka lahko tudi nasprotuje obdelavi za namene neposrednega trženja.


Prodaja in servis proizvodov iz prodajnega programa

Od stranke pridobimo kontaktne podatke. Posredovanje osebnih podatkov za prodajo in servisiranje je pogodbena obveznost; neizpolnitev obveznosti posredovanja podatkov vpliva na pravilno izvajanje pogodbe oz. lahko onemogoči izvajanje pogodbe. Stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na njene konkretne okoliščine oziroma na njen poseben položaj.


Zagotavljanje kakovosti, raziskave in razvo, za izboljšanje naših izdelkov in storitev

Za zagotavljanje kakovosti proizvodov in storitev in v namene razvoja lahko Filco d.o.o. uporabi podatke, ki jih pridobi prek zagotavljanja storitev v neosebni obliki. Pred vsako tovrstno uporabo bodo vaši podatki spremenjeni, tako da jih ni več mogoče povezati z vami. Da bi omilili morebitna tveganja in izboljšali varovanje interesov posameznika, se po potrebi izvajajo dodatni zaščitni ukrepi in nadzor kot so strog režim dostopa do podatkov, omejitve glede uporabe podatkov.

Zahteve po vaših podatkih za izpolnitev naših zakonskih obveznosti do organov pregona, regulatornih organov in sodišč. Za vse upravljavce veljajo zakoni držav, v katerih delujejo, te zakone pa morajo spoštovati. To vključuje zagotavljanje informacij organom pregona, regulatornim organom in sodiščem ter tretjim strankam v sporu v zvezi s postopki ali preiskavami kjerkoli na svetu, kadar se to zahteva. Če je to dovoljeno, bomo na vas naslovili vsako takšno zahtevo oziroma vas bomo pred našim odzivom obvestili, razen če bi to oviralo preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja. Posredovanje osebnih podatkov za namene Zahtev po vaših podatkih je zakonska obveznost, ki je odvisna od posamezne zahteve.


Odpoklic izdelka, kadar je nujno odpoklicati izdelke iz trga

Če je treba izdelek odpoklicati iz trga na primer iz varnostnih razlogov, bo Filco d.o.o. obdelal vaše osebne podatke, da bo lahko z vami stopil v stik in omogočil ta postopek. Stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na njene konkretne okoliščine oziroma na njen poseben položaj.


Prenos tretjim osebam

Osebni podatki, ki smo jih zbrali, na primer za opravljanje storitev, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos. Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih (ali v varni tiskani obliki); pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo naše politike in standardi glede varnosti (ali enakovredni standardi naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev).


Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uporabljamo vrsto varnostnih ukrepov, vključno z orodji za šifriranje in avtentikacijo, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših podatkov in informacij.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni namen,
 • prenos zbranih podatkov izključno v šifrirani obliki,
 • strogo zaupni podatki, na primer podatki o kreditnih karticah, se hranijo le na lokaciji ponudnika plačilnih kartic in se nobeden od navedenih osebnih podatkov ne hrani v prostorih Filco d.o.o.,
 • sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni dostop, na primer hekerjem,
 • stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.
 • Kadar vam dodelimo (ali kadar sami izberete) geslo, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov naše spletne strani ali katerega koli drugega portala, aplikacije ali storitve, ki jo upravljamo, ste odgovorni za varovanje zaupnosti takega gesla in za upoštevanje vseh drugih varnostnih postopkov, o katerih vas obvestimo. Prosimo vas, da gesla nikomur ne razkrijete.


Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji

Nekatere storitve je mogoče zagotoviti le, če razkrijete svojo lokacijo. Zaupnost Podatkov o lokaciji jemljemo zelo resno.

V zvezi s Podatki o lokaciji se uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi:

 • podatki se hranijo le v obliki, povezani z vami ali vašim proizvodom toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega je bila dana privolitev;
 • podatki se v tej obliki pridobijo oziroma je dostop do njih omogočen le, če je treba opraviti zahtevano storitev ali če smo v skladu z zakonom dolžni hraniti in/ali zagotavljati podatke (če se od nas zahteva, da podatke zagotovimo organu pregona ali kateri koli tretji osebi, vas bomo obvestili, razen če bi to vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja oziroma če tega ne smemo storiti);
 • Kakršna koli druga uporaba Podatkov o lokaciji za analitične namene bo potekala na nepovratno anonimiziranih podatkovnih zbirkah.


Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke hranimo le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper nas). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bomo hranili dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, ne bomo več uporabljali.Dostop do vaših podatkov smo omejili na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen. Naši roki hrambe podatkov temeljijo na poslovnih potrebah, vaši podatki, ki niso več potrebni, pa so bodisi nepovratno anonomizirani (hranijo se lahko anonimizirani podatki) bodisi varno uničeni.

Uporaba za podporo strankam in trženje: v zvezi z vašimi podatki, ki se uporabljajo za podporo strankam in trženje, lahko vaše podatke za ta namen hranimo (do nadaljnjega) po datumu, ko smo prejeli vašo zadnjo privolitev za trženje, ali po datumu, ko ste nazadnje odgovorili na našo tržno komunikacijo (razen v primeru odklonitve prejemanja nadaljnjih sporočil).

Uporaba podatkov za izvajanje pogodbe glede prodaje, servisiranja ali financiranja: vaše podatke, ki se uporabljajo za izvajanje katere koli pogodbene obveznosti do vas, lahko hranimo v času veljavnosti pogodbe in še 10 let po zadnjem stiku, zaradi obravnave kakršnih koli poznejših povpraševanj ali zahtevkov.

Kadar se preučuje vložitev zahtevka: vse podatke, glede katerih menimo, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za uveljavljanje ali vložitev zahtevka zoper vas, nas ali tretjo osebo, lahko hranimo, dokler je mogoče takšen zahtevek uveljavljati.

Uporaba za zagotavljanje kakovosti, za raziskave in razvoj: Vaši podatki se bodo hranili na anonimiziran način, tj. da jih ne bo mogoče povezovati z vami.


Uporaba za odpoklic izdelkov

V nujnih primerih odpoklica izdelkov s trga bomo vaše podatke hranili, dokler bo potrebno za izvedbo odpoklica in v obdobju (10 let po zadnjem stiku) za obravnavo morebitnih poznejših vprašanj ali zahtevkov.

SUPER POPUSTI

 • Velika izbira artiklov po znižanih cenah