9/9

PLAČILO NA OBROKE

Plačilo na do 12 obrokov s plačilnima karticama Diners in American Express za fizične in pravne osebe imetnikov omenjenih kartic.

Operativni leasing Grenke za pravne osebe z odplačevanjem od 12 do 60 mesecev.


Način plačila

Plačilo se izvede pred dobavo izdelka.

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun upravitelja Filco d.o.o. po ponudbi/predračunu,
 • s plačilom s plačilno kartico,
 • z obročnim plačilom s karticama Diners in American Express do 12 obrokov,
 • ob povzetju s plačilom ob dostavi (dodatni strošek prinesitelja!)
 • plačilo na obroke za pravne osebe (operativni leasing od 12 do 60 mesečnih obrokov).

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju ali elektronski obliki, z razčlenjenimi stroški.


Obročno plačilo za imetnike kartic Diners in American Express

Vsem imetnikom omenjenih kartic omogočamo obročno plačilo do 12 mesecev s pogoji, ki jih imajo kot komitenti pri zgoraj omenjenih ponudnikih plačljivih kartic.


Klasični oz. operativni leasing

 • Brez pologa.
 • Od 12 do 60 mesecev (obrokov).
 • Brez stroškov odobritve 75 EUR brez ddv do vrednosti 5000 EUR brez ddv.
 • Odobritev v 2 urah!
 • Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor pa vse do 25.000€!

Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu odkupne vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

 • vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,
 • odkup po koncu leasing obdobja
 • zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja oz. med trajanjem leasinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
 • okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.


Zakaj operativni leasing?

Slaba stran finančnega leasinga:

Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatke:

 • ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja,
 • kopija osebnega dokumenta in EMŠO,
 • ID za DDV pravne osebe,
 • številko faksa in stacionarnega telefona - kontaktne osebe,
 • e-mail naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja,
 • številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila.

Splošni pogodbeni pogoji

SUPER POPUSTI

 • Velika izbira artiklov po znižanih cenah